2021 Nov Cert4..jpg

SSAFA Professional Certificate Course -

Flower Piping Art  (4 Days)

May:  9/10/12/13 May 2022

           (Mon/Tue/Thur/Fri)

Jun:  1/2/4/5 Jun 2022

           (Wed/Thur/Sat/Sun)

Jun/Jul:  29/30 Jun & 2/3 Jul 2022

           (Wed/Thur/Sat/Sun)

Course fee

$15,500

2022 inst course.jpg

SSAFA Professional Instructor Course - 

Flower Piping Art  (6 Days)

May:  9/10/12/13/15/16 May 2022

           (Mon/Tue/Thur/Fri/Sun/Mon)

Jun:  1/2/4/5/6/7 Jun 2022

           (Wed/Thur/Sat/Sun/Mon/Tue)

Jun/Jul:  29/30 Jun & 2/3/4/5 Jul 2022

           (Wed/Thur/Sat/Sun/Mon/Tue)

Course fee

$24,000

252110885_4722733814423814_2465662131824719126_n.jpg

Korean Bean Paste Flower Class

Trail class (1 Day)

April classes :

Apr 21 (Thur)

April 30 (Sat)

May classes :

May 2, (Mon)

May 27 (Fri)

May 31 (Tue) 

Course fee

$1,080